Bezpečnost služby Adulto

Podmínky prodeje zboží určeného pro osoby starší 18 let v e-shopech

Základní informace

Na této stránce se pokusíme shrnout podmínky prodeje zboží určeného pro osoby starší 18 let tzv. komunikačními protředky na dálku, tj. v našem případě prostřednictvím e-shopů přes internet.

Ochrana osob mladších 18 let a jejich vyloučení z prodeje tabákových výrobků, alkoholu, erotického zboží, pyrotechniky aj. je v české legislativě ukotvena v několika různých zákonech.

Oprávněná snaha státu a legislativy je rok od roku přísnější, zvyšují se pokuty i počty kontrol prováděných kontrolními orgány. Příkladem je, že dlouho bylo pro kontrolní orgány dostačující ověření věku zákazníka přepravní službou při dodání zboží, s rozvojem systémů pro ověření věku jsou kontrolní orgány přísnější a striktně vyžadují dodržování zákona.

Na místě je zmínit i nutnost dodržovat pravidla prodeje včetně ověřování věku zákazníků pro možnost využívat služeb akceptace platebních karet prostřednictvím platební brány.


Prodej alkoholu

Omezení prodeje alkoholu je definováno v § 15 zákon č. 65/2017 Sb., kde se říká, že:

Alkoholické nápoje lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let.

To znamená, že prodejce je povinnen vyloučit z prodeje alkoholických výrobků osoby mladší 18 let.

Prodejem se po tzv. tlačítkové novele, platné od 6.1.2023 rozumí uzavření kupní smlouvy, kliknutí na tlačítko OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY.

Prodejem se NEROZUMÍ okamžik předání zboží kurýrem nebo v kamenné prodejně. Prodejem ve smyslu zákona je okamžik uzavření kupní smlouvy, tj. v případě e-shopu kliknutí na tlačítko Objednat.

Prodejce je tedy povinen technickými prostředky nebo systémy třetích stran zabránit tomu, aby osoba mladší 18 let mohla provést objednávku zboží.

Omezení prodeje alkoholu je dále definováno v § 204 zákon č. 40/2009 Sb., kde se říká, že:

Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Omezení prodeje alkoholu je dále definováno v § 11 zákon č. 65/2017 Sb., kde se říká, že:

Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.


Tabákové výrobky

Omezení prodeje tabákových výrobků je definováno v § 6 zákon č. 65/2017 Sb..

Tabákovými výrobky se pro účely toho zákona rozumí tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety.

§ 6 zákon č. 65/2017 Sb. říká konkrétně:

Tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

To znamená, že prodejce je povinnen vyloučit z prodeje výrobků osoby mladší 18 let a zároveň musí být vybaven počítačovým systémem pro ověření věku, který provede ověření věku v okamžiku prodeje - tj. v okamžiku objednávky zboží na e-shopu.

Prodejem se NEROZUMÍ okamžik předání zboží kurýrem nebo v kamenné prodejně. Prodejem ve smyslu zákona je okamžik uzavření kupní smlouvy, tj. v případě e-shopu kliknutí na tlačítko Objednat.

Prodejce je tedy povinen technickými prostředky nebo systémy třetích stran zabránit tomu, aby osoba mladší 18 let mohla provést objednávku zboží.

Někteří prodejci vyžadují registraci zákazníka při které ověří jeho věk a následně již věk neověřují v okamžiku prodeje. To je v rozporu se zněním zákona. Ověření věku musí nastat v okamžiku prodeje.


CBD, HHC aj.

Zákonné restrikce se vztahují především na CBD, HHC aj. bylinné produkty určené ke kouření - tj. např. květy, vape a další, které jsou z pohladu zákona označeny jako potraviny obsahující Kanabinoidy. Omezení prodeje se nevztahují na oleje, kapky, masti.

Někteří prodejci si myslí, že se mohou vyhnout zákonné povinnosti, pokud výrobky např. CBD květy, HHC květy aj. označí jako sběratelský předmět. To je ale omyl. Z pohledu zákona jsou tyto výrobky potravinou obsahující Kanabinoidy a tak bez ohledu na to jak jsou označeny prodejcem se na ně vztahují příslušné restrikce. Stejně tak prodejci nepomůže pokud označí za sběratelský předmět například doutníky, láhev alkoholu nebo plynovou pistoli.

§ 6 zákon č. 65/2017 Sb. říká konkrétně:

Tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

To znamená, že prodejce je povinnen vyloučit z prodeje výrobků osoby mladší 18 let a zároveň musí být vybaven počítačovým systémem pro ověření věku, který provede ověření věku v okamžiku prodeje - tj. v okamžiku objednávky zboží na e-shopu.

Prodejem se NEROZUMÍ okamžik předání zboží kurýrem nebo v kamenné prodejně. Prodejem ve smyslu zákona je okamžik uzavření kupní smlouvy, tj. v případě e-shopu kliknutí na tlačítko Objednat.

Prodejce je tedy povinen technickými prostředky nebo systémy třetích stran zabránit tomu, aby osoba mladší 18 let mohla provést objednávku zboží.


Pyrotechnika

Omezení prodeje pyrotechniky je definováno v § 5 zákon č. 205/2015 Sb., kde se říká, že:

Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupní pyrotechnický výrobek pouze osobě, která dosáhla věku

a) 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,

b) 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 nebo P1,

c) 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 anebo získala osvědčení o odborné způsobilosti dle § 37.

§ 24 zákon č. 205/2015 Sb., kde se říká, že:

Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí mohou prodávat pouze pyrotechnické výrobky

d) za podmínky dodržení věkové hranice podle § 5 odst. 1

Prodejem se NEROZUMÍ okamžik předání zboží kurýrem nebo v kamenné prodejně. Prodejem ve smyslu zákona je okamžik uzavření kupní smlouvy, tj. v případě e-shopu kliknutí na tlačítko Objednat.

Prodejce je tedy povinen zabránit tomu, aby osoba mladší 15, 18 nebo 21 let mohla provést objednávku zboží. Adulto ověření věku Vám umožní ověřit dosažení věku 18 let a tím povolit prodej pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 nebo P1.


Zbraně

Omezení nabývání volně prodejných zbraní (airsoftové pistole, vzduchovky, plynovky aj.) je definováno v zákonem č. 13/2021 Sb., kde se říká, že:

Zbraň kategorie C-I může, není-li dále stanoveno jinak, nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která

a) je starší 18 let,

b) je plně svéprávná a

c) má místo pobytu na území České republiky.

Zákon neupravuje u zbraní C-I přesné povinnosti prodejce. Odpovědný prodejce by měl mít zájem na tom, aby se zboží určené pro osoby starší 18 let nedostávalo do rukou osobám mladším.

Potřebujete radu?

Pokud vám něco není srozumitelné nebo si nevíte rady, jsme připraveni pomoci: