Bezpečnost služby Adulto

Bezpečnost služby Adulto

Prohlášení o bezpečnosti

Společnost Internet Index Czech, s.r.o., IČ: 05707218 provozující službu ověření věku Adulto.cz vydává toto prohlášení o bezpečnosti služby. Soukromí našich uživatelů je vždy na prvním místě a zabezpečení naší služby věnujeme maximální úsilí.

Služba Adulto je koncipována tak, aby ke svému provozu potřebovala jen velmi malé množství citlivých nebo osobních dat. Přesto jsou všechna data ukládána jen po nezbytně dlouho dobu při jejich zpracovávání a jsou bezpečně šifrována podle nejvyšších mezinárodních bezpečnostních standardů.

Služba Adulto získala na základě několikaměsíčního auditu dne 27.11.2023 certifikaci podle mezinárodní normy ISO 27001

ISO 27001 je přední mezinárodní norma pro zavádění uceleného systému řízení bezpečnosti informací. Zaměřuje se na identifikaci, hodnocení a řízení rizik pro procesy nakládání s informacemi. Bezpečnost důvěrných informací je zdůrazněna jako významný strategický prvek.