Zodpovědný prodejce Adulto

Zodpovědný prodejce Adulto

Smyslem programu Zodpovědný prodejce Adulto je finanční podpora prevence a léčby závislostí dětí a podpora zodpovědných prodejců, kteří chrání děti před vlivem návykových látek tím, že jim efektivně brání v nákupu tabákových výrobků a alkoholu.

Internetové obchody, které při prodeji ověřují věk v souladu se zákonem a používají službu ověření věku Adulto se mohou stát členem programu Zodpovědný prodejce Adulto.

Zákazníci nakupující u zodpovědných prodejců svým nákupem a ověřením věku podporují prevenci a léčbu závislostí dětí.

Společnost Internet Index Czech provozující službu Adulto uzavřela v březnu 2023 dohodu o finanční podpoře s klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, která se zaměřuje na léčbu závislostí na návykových látkách a provádí výuku a vzdělávání adiktologů s celostátní působností. Naše podpora bude dlouhodobě cílit na projekty zaměřené na závislosti dětí a prevenci. Finanční podpora bude poskytována z prováděných ověření věku při nákupech na e-shopech zodpovědných prodejců.


Děkujeme zapojeným prodejcům za jejich zdopovědný přístup a finanční podporu.

Jak se stát zodpovědným prodejcem?


Co získám zapojením svého e-shopu?


  • Nástroj pro ověřování věku zákazníků při prodeji zboží 18+
  • Naplnění legislativních podmínek při prodeji zboží 18+
  • Možnost komunikovat zákazníkům zodpovědný přístup svého e-shopu
  • Možnost komunikovat zákazníkům finanční podporu prevence a léčby závislostí dětí z každého jejich ověření věku v programu Zodpovědný prodejce Adulto
  • A v neposlední řadě i dobrý pocit

Odznak zodpovědných prodejců


Odznak Zodpovědný prodejce Adulto

Různé varianty odznaků ve formátu PNG a SVG pro umístění na web si můžete stáhnout tady.